Rekonštrukcia strechy.fasády, výmena okien a terénne úpravy.