VYBAVENIE ÚZEMNÉHO KONANIA

( zabezpečenie potrebných stanovísk a vybavenie rozhodnutia o umiestnení stavby )

SPRÁVNE POPLATKY ( kataster, správny poplatok stavebný úrad )

 

VYBAVENIE VYŇATIA Z PPF ( Pôdneho fondu )

SPRÁVNE POPLATKY ( v intraviláne )
SPRÁVNE POPLATKY ( mimo intravilánu )

 

VYBAVENIE STAVEBNÉHO POVOLENIA

( zabezpečenie potrebných stanovísk, vyjadrení a vybavenie stavebného povolenia )

SPRÁVNE POPLATKY
POPLATKY SPRÁVCOV SIETÍ

 

VYBAVENIE KOLAUDAČNÉHO ROZHODNUTIA

( zabezpečenie stanovísk, vyjadrení a vybavenie kolaudačného rozhodnutia )

SPRÁVNE POPLATKY
GEOMETRICKÉ ZAMERANIE STAVBY
REVÍZIA ELEKTROINŠTALÁCIE
REVÍZIA ELEKTRICKEJ NN PRÍPOJKY
PREVÍZIA KOMÍNA ( s jedným prieduchom )
REVÍZIA DOMOVÉHO PLYNOVODU
SKÚŠKA VODOTESNOSTI ( ŽUMPA, ČOV )
ENERGETICKÝ CERTIFIKÁT BUDOVY