Ceny energií ovplyvňujú a budú ovplyvňovať spôsob i kvalitu nášho života dnes i v budúcnosti. Je len na nás do akej miery sa necháme ovplyvňovať týmto veľmi dôležitým činiteľom. Preto ak máme možnosť vplývať na naše investície pri vykurovaní už dnes, prečo to nezmeniť?

Priemerná spotreba energie v domácnostiach je rozdelená približne takto (%):

 

Z tabuľky je zrejmé, že najväčšia spotreba energie v domácnostiach je na vykurovanie. Je to dané tým, že na Slovensku je potrebné vykurovať 6 – 7 mesiacov v roku, v horských oblastiach až 8 – 9 mesiacov. A práve v oblasti vykurovania  sa odporúča venovať pozornosť ,a zamerať sa  znížiť tepelné stráty vykurovaných objektov.

V súčasnosti sa čoraz väčší dôraz kladie na úsporu nákladov za energie. Je preto potrebné na to myslieť už pred výstavbou, aby sa Vám počas bývania náklady na energie neúnosne nezvyšovali.

 

Keďže sa ceny energií budú len zvyšovať, suma, ktorú by ste teraz platili za energie môže byť o niekoľko rokov aj dvojnásobná. Ten kto teraz platí 40 EUR za energie na mesiac, po náraste cien budete platiť 90 EUR a ten kto teraz platí 150 EUR mesačne možno bude platiť až 300 EUR  mesačne.

 

Ceny energií ovplyvňujú a budú ovplyvňovať spôsob i kvalitu nášho života aj v budúcnosti.