Polovičná spotreba energie = nízke účty

Energetická náročnosť obvyklých  novostavieb sa pohybuje v rozpätí 80-140 kWh/ m2. Dnes si pri trende neustáleho zvyšovania cien primárnych energií ( plyn, elektrina, uhlie a pod. ) môžeme spočítať, že prípadná jednorazová investícia naviac do energetiky primeraného riešenia je najlepším dôchodkovým poistením. V hodnotení úsporných domov často zabúdame oceniť vyššiu kvalitu vnútorného prostredia – čistý vzduch v interiéri, lepšiu izoláciu proti prenikajúcemu hluku zvonku vďaka kvalitnejším a tesnejším obvodovým konštrukciám, elimináciou problému prehrievania v lete, zlepšenie pohody prostredia vďaka vyšším teplotám vnútorných povrchov. Úsporný dom podľa stupňa dnešného technického pokroku nešetrí iba náklady na vykurovanie, ale značnou mierou prispieva i k udržaniu našich životných podmienok: obmedzenie pri vykurovaní predstavuje nižšie emisie a napomáha v boji proti obávanému skleníkovému efektu.

 

Úsporný  dom má niekoľko základných znakov:

  • nadštandardné tepelné izolácie oproti klasickej výstavbe
  • kompaktný tvar bez zbytočných výčnelkov , jednoduché tvary (štvorec, obdlžník)
  • presklené plochy, obytné miestnosti  sú orientované na juh, technické na sever
  • stavba bez tepelných mostov
  • k vykurovaniu sa využívajú aj tepelné zisky zo slnka
  • spotreba tepla na vykurovanie je max 70 kWh/m² za rok​

Nízke prevádzkové náklady, kvalitné vnútorné prostredie a vyššia hodnota nehnuteľnosti. To sú tri základné rozdiely medzi energeticky úsporným domom a bežnou výstavbou

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* pre rodinný dom vykurovaný plynom je sadzba SPP D3 1kWh =0,0427€
**  pre pasívny dom, ktorý je vykurovaný elektrinou je znížená dvojtarifná sadzba el. energie VSE pre AKU
Mini je nízka tarifa 20hod. denne za 1kWh /0,0893€, vysoká tarifa je 4hod. denne za 1kWh =0,1643€

*** cena elektriny za 1kWh=0,1892,-€