Elektroinštalácie a Iné elektro služby

 • Alternatívne zdroje energie – Veterné turbíny, solárne panely, fotovoltaika
 • Bezpečnostné monitorovanie objektov, kamerový systém
 • Elektroinštalácie rodinných domov …..
 • Dátové rozvody
 • EIB (European Instalation Bus)
 • NIKOBUS
 • Satelitné pripojenia, TV

Súčasný rozvoj mikroprocesorovej techniky prenikol aj do elektrických inštalácii, kde umožňuje zásadný prelom v zavedení systémovej inteligentnej elektrickej inštalácie v objektoch budov –inak nazývaný systémové riadenie zariadení budov.

 

Inštalačný zbernicový systém (EIB) umožňuje:

 • ovládanie osvetlenia (spínanie, stmievanie)
 • ovládať žalúzie
 • ovládať vykurovanie a klimatizáciu (vrátane merania a regulácie)
 • riadiť odber energie
 • zabezpečiť ochranu objektu
 • diaľkové ovládanie a kontrola stavu pomocou internetu alebo telefónu

 

Ďalej ponúkame:

OPaOS A-objekty bez nebezpečenstva výbuchu

OPaOS E1-technické zariadenia bez obmedzenia napätia vrátane bleskozvodov

Zariadenia s napätím do 1000 V vrátane bleskozvodov