Výhody sadrovo liatych (anhydridových) podláh:

Samo nivelizačný liaty poter vytvorí rovnú plochu, ktorú už nie je potrebné dodatočne vyrovnávať ešte raz nivelačnou hmotou ako je tomu u cementového poteru, čo znamená:  

  • Úsporu času
  • Úsporu materiálu – náklady na nivelačnú hmotu
  • Úspora práce (odpadá dvojnásobný príchod a práca na stavbe)
  • Pri podlahovom vykurovaní je doba zahriatia poteru asi 1,5 h (vtedy poter začne odovzdávať teplo do miestnosti) oproti 4 hodinám, ktoré potrebuje klasický cementový poter Pri podlahovom kúrení stačí krytie vykurovacích rúrok hrúbkou iba 3,5 cm oproti klasickému cementovému 5,5 cm
  • Nie je nutné použiť žiadne výstužné Kari rohože do poteru ani inú výstuž

Anhydritový liaty poter je optimálnym riešením pre takmer všetky podlahové systémy pri výstavbe obytných, administratívnych a priemyselných objektov. Hlavné uplatnenie má najmä ako:plávajúci poter, klzný poter, spojovací poter, poter pre podlahové vykurovanie, poter pre dutinkové podlahy.

 

Výhody sadrových (strojových) omietok:

Sádrovú omietku je možné použiť na každý podklad (na tehly,porobetón, betón, velox a pod.) sú rovné, hladké, nepraskajú, príjemné na doty.Sadrová omietka môže na základe veľkej pórovitosti čiastočne pojímať vyššiu vlhkosť vzduchu v čase prechodných období a potom ju odovzdávať naspäť do miestnosti práve v čase, keď to potrebujeme. Sadrová a vápenno-sadrová omietka majú nízku tepelnú vodivosť a rovnovážnu vlhkosť a preto sa pri dotyku zdajú byť teplé. Malý rozdiel medzi teplotou steny a teplotou miestnosti vyvoláva príjemnú atmosféru v miestnosti. Nízka povrchová vodivosť naopak zabraňuje statickému náboju omietky. Preto sadrová omietka nepriťahuje žiadny prach.
Sadrové omietky nie sú horľavé. Patria do skupiny stavebných materiálov A1 (nehorľavé). Pri tvrdnúcom procese sa spája časť vody so sadrou, ktorá zostáva v sadre naviazaná v kryštalickej forme. V prípade požiaru sa voda postupne uvoľňuje a tak zabezpečuje protipožiarnu ochranu stavebných konštrukcií a ich častí.