Technológiou VELOX sa stavajú nízkoenergetické a pasívne domy. Umožňuje to sendvičová konštrukcia obvodového muriva, prepracovaný stropný systém, stavebné detaily tohto systému umožňujúce stavbu dokonale tesného domu proti nekontrolovanej strate tepla vznikajúcej prienikom chladného vzduchu do domu. Sendvičová konštrukcia s vstavanou izoláciou zo sivého polystyrénu na vonkajšom obvode domu, ťažké 15 cm betónové jadro s mnohonásobne väčšou tepelnou akumuláciou oproti tehlovému i plynosilikátovému murivu.