Základy – zateplené 10eps

Hrubá stavba – Velox 400,220

Strecha – krov + Terran