Základy – zateplené od výkopu

Hrubá stavba – Velox 370šedy, 220

Strecha – vezník, škrídla

Okna – izolačné trojsklo