Základy – zateplené 10eps

Hrubá stavba – Velox370

Strecha – krov pokrytie škrídla Teran

Okna – izolačné trojsklo