Základy– zateplené od výkopu

Hrubá stavba – Velox, Porfix

Okná – izolačné trojsklo

Strecha – priznaný krov, Bramak

Rekuperačná jednotka