Hrubá stavba – Velox 370 biela a šedá,220

Strecha – krov + hladký falcovaný plech