Základy- zateplené

Hrubá stavba – Velox 370

Strecha –trámový krov, Meditteran

Okna – Slovaktuál , izolačné trojsklo