Hrubá stavba -Velox 370+,220

Strecha – škrídla

Okná – trojsklo